Duplo DBM 500 Booklet Maker

Uređaj za izradu knjižica DBM-500 nam omogućava kvalitetno i precizno presavijanje i klamanje sakupljenih setova papira. Presavijanje i klamanje obavlja se na željenom mjestu, kojeg uređaj prepoznaje pomoću senzora. Program omogućava različite mogućnosti programiranja, tako npr. možemo izabrati mogućnost samo presavijanja bez klamanja ili obrnuto. Mogućnost klamanja na 2 mjesta (u gornjem i donjem dijelu arka).

Karakteristike
  • Kvalitetan rad uređaja omogućava optička kontrola, koja točno određuje mjesto presavijanja i klamanja
  • Jednostavan i lak način rada preko upravljačke konzole
  • Grafički prikaz rada na ekranu uređaja
  • Prednost stroja je njegova brzina rada
  • dimenzije 2230 mm x 865 mm x 1300 mm